Konkurs „GASTROSAN trawienie suplement diety”!

Konkurs w którym do wygrania są zestawy kosmetyków

Konkurs rozpoczyna się 20.09.2018 r. i trwa do 20.10.2018 r.

Nagrodzonych zostanie pierwszych 100 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe* i prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe oraz których odpowiedzi zostaną wysłane do 20.10.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

*Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej dystrybuowane będą do aptek wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami wrześniowo-październikowego wydania czasopisma „Farmacja Praktyczna”.