Konkurs „Biotebal MAX”!

Konkurs rozpoczyna się 28.09.2020 r. i trwa do 30.10.2020 r.

Nagrodzonych zostanie pierwszych 100 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe* i prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe oraz których odpowiedź zostanie wysłana do 30.10.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

*Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej dystrybuowane będą do aptek wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami sierpniowo-wrześniowego wydania czasopisma „Farmacja Praktyczna”.