Komunikat MZ w sprawie importu docelowego oraz jego refundacji

 3 minuty

lista-refundacyjna-projekt-11-2022

W związku z powtarzającymi się zapytaniami w sprawie realizacji zapotrzebowań na import docelowy oraz refundacji indywidualnej wydanej dla pacjenta na lek sprowadzony z zagranicy Minister Zdrowia wydał specjalny komunikat – informuje Medexpress.pl.

System Obsługi Importu Docelowego (SOID)

Od 1 stycznia 2021 r. zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dalej zwanych produktami, są wystawiane i rozpatrywane w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Importu Docelowego (SOID). Szczegółowe informacje o systemie wraz z instrukcją dla użytkowników i filmami instruktażowymi dostępne są TUTAJ.

Komunikat MZ

  • Zapotrzebowania w formie papierowej mogą być składane w przypadku braku dostępu do SOID wynikającego z awarii systemu lub działania siły wyższej, a także w przypadku podmiotów leczniczych wymienionych w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  • Zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie przekazane do hurtowni farmaceutycznej w terminie 60 dni od dnia jego rozpatrzenia przez Ministra Zdrowia. Termin sprowadzenia produktu z zagranicy jest uzależniony od jego dostępności zagranicą i działania hurtowni farmaceutycznej.
  • Nie istnieje możliwość sprowadzenia z zagranicy innego produktu niż konkretnie wskazany na potwierdzonym przez Ministra Zdrowia zapotrzebowaniu (dane o produkcie wskazane na zapotrzebowaniu identyfikują produkt). W przypadku braku możliwości realizacji zapotrzebowania np. z powodu niedostępności produktu zagranicą, hurtownia farmaceutyczna powinna poinformować aptekę o problemie ze sprowadzeniem produktu, w celu ustalenia z pacjentem i lekarzem możliwości zastosowania innego produktu. W sytuacji konieczności sprowadzenia z zagranicy innego produkt, konieczne jest wystawienie nowego zapotrzebowywania.
  • Decyzja Ministra Zdrowia o zgodzie na refundację jest ważna wraz z zapotrzebowaniem na sprowadzenie produktu z zagranicy. W przypadku wystawienia nowego zapotrzebowania na sprowadzenie produktu z zagranicy, aby ubiegać się o refundację należy złożyć nowy wniosek.
  • Aby odebrać z apteki, za odpłatnością ryczałtową, produkt sprowadzony z zagranicy należy posiadać decyzję Ministra Zdrowia o zgodzie na refundację tego produktu. Brak decyzji Ministra Zdrowia o refundacji nie może być powodem odmowy realizacji zapotrzebowania na sprowadzenie produktu z zagranicy.

źródło: Medexpress.pl