Dotacje unijne czekają na farmaceutów

 1 minuta

Apteki mogą starać się o dotacje w ramach projektów mających na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a także w projektach grup przedsiębiorców, np. przygotowaniu wspólnych planów rozwoju i inwestycji. Szanse potencjalnym inwestorom dają Regionalne Programy Operacyjne Województw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki czy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Możliwość otrzymania funduszy strukturalnych UE mają nie tylko farmaceuci, dlatego należy rozsądnie umotywować swoje dążenia ku rozwojowi i inwestycji.

źródło: Rynekaptek.pl