Warsztaty dla farmaceutów

 2 minuty

 

 

Warsztaty, które odbędą się 12 września br., w godz. 10-14, poprowadzą wykładowcy z ośrodków akademickich we Wrocławiu, Lublinie i Krakowie. Aktualność podjętego zagadnienia podkreśla fakt, że leki wziewne są obecnie coraz powszechniej stosowane nie tylko wśród pacjentów cierpiących na przewlekłe schorzenia układu oddechowego (np. astma, POChP), ale również doraźnie w ostrych schorzeniach dróg oddechowych. Dlatego organizatorzy Zjazdu postanowili zapoznać farmaceutów z problemami, które pojawiają się przy stosowaniu tej postaci leku. W ramach warsztatów poruszone zostaną następujące kwestie: 1. Prowadzenie dokumentacji opieki farmaceutycznej dla pacjenta stosującego leki wziewne (wywiad, analiza zebranych informacji, rodzaje monitorowanych parametrów klinicznych i nieklinicznych w chorobach płuc); 2. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych związanych ze stosowaniem leków wziewnych; 3. Edukowanie pacjenta w zakresie stosowania leków wziewnych; 4. Monitorowanie stanu zdrowia w wybranych chorobach płuc. Warsztaty prowadzone będą w formie zajęć

praktycznych. Uczestnicy samodzielnie pracować będą nad rozwiązywaniem przedstawionych przypadków. Zdobędą m.in. wiedzę w zakresie obsługi różnych typów inhalatorów oraz nebulizatorów. Szkolenie zakończone zostanie testem oraz uzyskaniem punktów. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.zjazdptfarm.gumed.edu.pl, w zakładce „Warsztaty/Szkolenia”.