Projekt noweli ustawy covidowej i zmiany dla pracodawców

 3 minuty

Możliwość uzyskania przez pracodawcę informacji o zaszczepieniu się przeciw COVID-19 przez pracowników i delegowania do innej pracy lub na urlop bezpłatny tych, którzy się nie zaszczepili – przewiduje projekt nowelizacji tzw. ustawy covidowej przygotowany przez resort zdrowia – donosi serwis Politykazdrowotna.com.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w opisie projektu, za którego przygotowanie odpowiedzialny był Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska, w projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

„Proponuje się, aby w przypadku osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca mógł delegować te osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny” – wyjaśnia MZ.

Ponadto pracodawca będzie mógł oczekiwać informacji o zaszczepieniu się lub przechorowaniu COVID-19 przed zatrudnieniem kandydata do pracy.

Projekt przewiduje również, że „przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym czasowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 46b pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie podlegałby takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.”

Oznacza to m.in., że hotele czy restauracje, które obsługiwać będą wyłącznie gości zaszczepionych, ozdrowieńców i osoby z aktualnymi wynikami testu w kierunku zakażenia COVID-19 będą wyłączone z ograniczeń dotyczących ich działalności m.in. limitu liczby gości.

W myśl projektu, „w celu weryfikacji statusu zdrowotnego będzie możliwość stosowania aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywania zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia”. Będą to więc zaświadczenia ze zdjęciem, które pochodzić będzie mogło z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych. Zaświadczenia te – jak przewiduje projekt – będą mogły być wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny.

źródło: Politykazdrowotna.com