Nowa lista leków refundowanych

 1 minuta

Farmacja Praktyczna

Po raz pierwszy na liście refundacyjnej umieszczony został preparat stosowany w terapii dzieci z ADHD.

Nadal refundacją objęte są m.in. leki na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli, chorobę Alzheimera, chorobę i zespół Parkinsona, chorobę Leśniowskiego-Crohna, choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe, ciężką postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, miażdżycę naczyń wieńcowych, mukowiscydozę, osteoporozę, padaczkę, schizofrenię, stwardnienie rozsiane, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także stan po zawale.

Obowiązująca lista leków refundowanych ma być w tym roku minimum dwukrotnie aktualizowana.