Nadzieja w opiece farmaceutycznej?

 8 minut

KOMENTARZ:
mgr farm. Grzegorz Zagórny
Przewodniczący zespołu roboczego ds. opieki farmaceutycznej funkcjonującego przy Ministrze Zdrowia, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Prace zespołu (powołanego w sierpniu ub.r. – przyp. red.) doprowadziły do powstania opisu produktów, które powinny zostać na wstępie objęte opieką farmaceutyczną refundowaną (przegląd lekowy, porady przy pierwszorazowym użyciu leków wziewnych i specjalnie dozowanych), ponadto sporządzono ocenę wpływu na budżet płatnika (Budget Impact). Przedstawiono raport Panu Ministrowi, po analizie którego powstała konieczność przeprowadzenia pilotażu potwierdzającego teoretyczne wyliczenia z BI. Co z kolei stanowiłoby podstawę do wnioskowania do AOTMiT o dokonanie opinii i wyceny ewentualnego świadczenia gwarantowanego. Aktualnie prace skupiają się nad opracowaniem procedur i zasad organizacji pilotażu, co nie jest niestety proste. Mam nadzieję, że w drugiej połowie roku uda się taki pilotaż wdrożyć. Czym dysponujemy? Opisem produktów, ustaleniami co do kwalifikacji personelu i miejscem wykonywania opieki, wstępną wyceną świadczenia oraz empiryczną oceną kosztów wdrożenia. Czego brak? Decyzji co do modelu refundacji, a ta może nastąpić dopiero po ocenie efektów pilotażu.

***

Ile oszczędzają Finowie?

  • Według wyliczeń Pricewaterhouse Coopers w Finlandii dzięki wprowadzeniu opieki farmaceutycznej liczba wizyt pacjentów u lekarzy pierwszego kontaktu w ciągu roku zmniejszyła się o 6,2 mln, co dało 300 mln euro oszczędności.
  • Liczba wizyt w nagłych przypadkach zmniejszyła się o 750 tys., co oznacza, że wydano o kolejnych 75 mln euro mniej.
  • Porady aptekarzy pozwoliły zmniejszyć o 123 tys. liczbę nocy spędzonych przez pacjentów w szpitalu – wygenerowano dzięki temu następne 100 mln euro oszczędności*.
  • Warto zaznaczyć, że ludność Finlandii wynosi około 5,4 mln. W tym kraju znajduje się jedynie niewiele ponad 800 aptek, pod kontrolą których działają dodatkowe punkty apteczne. W Finlandii działać mogą jedynie małe sieci apteczne – jedna apteka może mieć maksymalnie trzy apteki podległe.

*Dane pochodzą z prezentacji „Opieka farmaceutyczna refundowana – nowe narzędzie polityki zdrowotnej”, autorzy: Piotr Brukiewicz, Grzegorz Zagórny;
źródło: http://oia.krakow.pl/storage/20151026_Refundowana_opieka_farmaceutyczna.pdf

Strony: 1 2 3