Krzyżówka – marzec/kwiecień 2018

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać do 18.05.2018 r. pocztą tradycyjną na adres:

Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

z dopiskiem: „Dział Marketingu OTC”.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu i akceptacja regulaminu konkursu (szczegóły na kuponie).