Konkurs „Ranigast Famotydyna”

 1 minuta

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Ranigast Famotydyna”! Na uczestników czekają nagrody!

Konkurs rozpoczyna się 14.06.2021 r. i trwa do 26.07.2021 r.

Nagrodzonych zostanie 100 pierwszych Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe* i prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe oraz których odpowiedzi zostaną wysłane do 26.07.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

*Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej dystrybuowane będą do aptek wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami czerwcowo-lipcowego wydania czasopisma „Farmacja Praktyczna”.