Konkurs „Flegamax”!

Konkurs rozpoczyna się 3.04.2018 r. i trwa do 13.04.2018 r.

Nagrodzonych zostanie pierwszych 200 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe* i prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe oraz których odpowiedzi zostaną wysłane do 13.04.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

*Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej dystrybuowane będą do aptek wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami marcowo-kwietniowego wydania czasopisma „Farmacja Praktyczna”.