Konkurs „Extraspasmina x 30 kaps.”

Konkurs rozpoczyna się 1.04.2020 r. i trwa do 30.04.2020 r.

Nagrodzonych zostanie pierwszych 300 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe* i prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe oraz których odpowiedź zostanie wysłana do 30.04.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

*Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej dystrybuowane będą do aptek wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami lutowo-marcowego wydania czasopisma „Farmacja Praktyczna”.