Gruźlica wciąż groźna

 2 minuty

Farmacja Praktyczna

Jak podaje WHO, 38% wszystkich chorych, którzy w 2012 r. zachorowali na gruźlicę, stanowili mieszkańcy Indii i Chin. Najwyższe współczynniki zapadalności na gruźlicę występują nadal w Afryce subsaharyjskiej, gdzie duży odsetek populacji jest zakażony HIV. Zakażenie HIV zwiększa wielokrotnie ryzyko zachorowania na gruźlicę.

U 450 000 chorych wykryto gruźlicę wielolekooporną, MDR-TB (multidrug resistant tuberculosis), wywołaną przez prątki oporne na izoniazyd i ryfampicynę – dwa najsilniejsze leki przeciwprątkowe. Ponad połowa chorych na MDR-TB to mieszkańcy Indii, Chin i Rosji. Trzy miliony chorych na gruźlicę na świecie nie miało dostępu do systemu opieki zdrowotnej i nie dostało właściwego leczenia. 1,3 mln osób zmarło z powodu gruźlicy.

W Polsce w 2012 roku zarejestrowano 7542 przypadków gruźlicy. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2012 roku wyniosła 19,6 i była niższa o 11,7% w porównaniu z rokiem 2011 (22,2) i o 26,0% w porównaniu z rokiem 2003 (26,5).

Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest wciąż wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Islandii (współczynnik 13,5 na 100000 ludności – dane dla 2012 roku). W większości krajów UE zapadalność jest niższa (np. Islandia – 3,3 na 100 000; Niemcy – 5,2; Czechy – 5,8; Słowacja – 6,4; Hiszpania – 13,0). Kraje o najwyższej w Unii Europejskiej zapadalności na gruźlicę to: Rumunia (85,2 na 100 000); Litwa (59,2); Łotwa (48,6); Bułgaria (31,1); Portugalia (25,2) i Estonia (21,6).

źródło: GChP