Fundacja przyznała granty najlepszym zespołom badawczym

 2 minuty

Farmacja Praktyczna

Nagrodzono 6 spośród 37 złożonych prac. Ich autorzy otrzymali łącznie 1,7 mln zł na prowadzenie badań. Tegoroczni laureaci zamierzają dowiedzieć się, dlaczego tętniak mózgu pęka, czy metalotioneiny mogą być wykorzystane we wczesnym wykrywaniu i terapii raków skóry, dlaczego kokaina uzależnia i jak prognozować rokowania dla chorych na raka piersi. Chcą też szybko wychwytywać zagrożonych ryzykiem przerostu lewej komory serca i zapobiegać zagrożeniu epidemią błonicy. Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny powstała w 2001 r. Jej celem jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych. Konkurs na finansowanie projektów badawczych organizowany jest od 8 lat. W tym czasie do Fundacji wpłynęło ponad 350 wniosków. Granty otrzymało 51 zespołów, a 35 projektów zostało już zrealizowanych. Środki finansowe na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Polpharmy. Firma przekazała na ten cel już 15 mln zł. Na zdjęciu: od lewej, górny rząd: Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy, Bożenna A. Skalińska, wiceprezes zarządu Fundacji, prof. Zbigniew Gaciong, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji, Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Fundacji.
Od lewej – laureaci: dr Joanna Pera CM UJ, dr Aleksandra Zamirska, AM Wrocław, z zespołu prof. J. Szepietowskiego, dr Arkadiusz Piotrowski GUM, dr hab. Małgorzata Filip, IF PAN Kraków, dr Grzegorz Placha, WUM, dr Aleksandra Zasada, z zespołu prof. M. Jagielskiego.